Brødremenigheden i Christiansfeld

Nyheder

Gå i kirke på nettet.

Selv om vi ikke kan mødes i kirken for øjeblikket, kan vi stadig være sammen om at deltage i gudstjenesterne.

Brødremenighedens gudstjenester bliver løbende lagt på YouTube og kan ses ved at følge dette link: https://www.youtube.com

Selv om en kommende gudstjeneste er synlig før tid så kan den først afspilles når starttidspunktet for gudstjenesten er nået.