Brødremenigheden i Christiansfeld

Velkommen til Brødremenigheden

Som den eneste Brødremenighed i Danmark, byder vi velkommen til Brødremenigheds-byen Christiansfeld. Her på hjemmesiden kan du læse om menigheden, byen, historien, fortiden og nutiden, traditioner og liv. Vi håber det vil inspirere til at besøge byen og menigheden.

Brødremenigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed, der er åben, økumenisk og fokuseret på at forkynde og leve det kristne budskab. Fællesskab, tolerance, socialt engagement og mission er vigtigt. Brødremenighedens medlemmer er ganske almindelige danskere. Der er gudstjeneste hver søndag i kirken, og alle er hjertelig velkommen til alle gudstjenester.

Brødremenigheden er både nationalt og internationalt orienteret.

Brødremenighedens motto er: ”Vort Lam har sejret, lad os følge Ham.”

Jørgen Bøytler (Ph.d.), Præst i Brødremenigheden

Brødremenighedens motto er:
”Vort Lam har sejret, lad os følge Ham.”

Brødremenighedens Kirke - Salshuset

(set fra syd) indviet 13. august 1777. De gule sten og det sortglaserede tegltag markerer tydeligt kirkesalens placering i forhold til byens øvrige huse.

Kirkesalen

Den store sal er karakteristisk ved enkelthed. Næsten alt er hvidt, hvide vægge, hvide bænke og sandstrøede gulve, undtaget er kun de håndsmedede lysekroner. Der findes ikke noget alter, men et liturgibord, hvorfra gudstjenesten ledes.

Gudsageren - Brødremenighedens kirkegård

På indgangsportalen til Gudageren står der: ”DET SAAS I FORKRÆNKELIGHED,” og på den anden side: ”DET OPREJSES I UFORKRÆNKELIGHED.” Citat fra 1. Korinterbrev, kap. 15, vers 42.