Brødremenigheden i Christiansfeld

Brødremenighedens identitet og teologi

Brødremenighedens identitet og teologi

Brødremenigheden er en frimenighed med en bekendelsesgrund som ikke står i nogen modsætning til Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed med sit udspring i den herrnhutiske pietisme, hvorfra den har fået inspiration i liturgi og forkyndelse.

Brødremenigheden er igennem “Unitas Fratrum” “Brødrenes fællesskab” forbundet med Brødrekirker i Europa, i USA og i de tidligere missionsområder i et verdensomspændende fællesskab.

Menigheden består i dag af 348 medlemmer, heraf  bor ca. 150 i  Christiansfeld.  I kirkelivet deltager en stor del af menigheden hele året rundt med forskellige gøremål.

Man kan være saltjener, hvilket f. eks. kan være at uddele salmebøger eller være omdeler af te og boller ved kærlighedsmåltidet, som er en speciel sanggudstjeneste, som i dag afholdes 2 – 3 gange årligt. Menigheden og koret synger skiftevis, alt imens der drikkes te med sukker og mælk og spises rosinboller, der specielt er bestilt hos bageren til lejligheden.

Man kan også være sanger i koret, eller man kan spille i basunkor. Begge kor medvirker ved alle kirkelige fester.

Præsten leder gudstjenesten fra sin plads bag liturgi-bordet, herfra forvaltes også sakramenterne.
Til gudstjenesten benyttes et litani som er betegnelsen for en bøn, der bliver læst skiftevis af liturg ( præst ) og menighed.

Alle Brødremenighedens gudstjenester og forsamlinger er åbne for alle. Brødremenigheden lever også i dag, og har stadig som motto: Vort Lam har sejret lad os følge Ham.